Stress belangrijke reden voor langdurend verzuim

Ziekteverzuim duurt meestal hooguit enkele weken. Psychische klachten zijn meestal de boosdoener bij langdurend verzuim. Vooral bij vrouwen zijn stressgerelateerde klachten in veel gevallen de reden van de ziekmelding. Dit blijkt uit onderzoek van ArboNed.

10 oktober 2019 | Door redactie

Langdurend verzuim (langer dan zes weken) is verantwoordelijk voor ruim driekwart van alle verzuimdagen in Nederland. In 35% van de gevallen zijn psychische klachten de reden van het langdurend verzuim. Een kwart van de oorzaken is stressgerelateerd, zoals (over)spanning en burn-out. Bij vrouwen ligt dit aandeel met 32% fors hoger dan bij mannen, bij wie 20% van het langdurende verzuim stressgerelateerd is. Mannen zijn vaker voor langere tijd uit de running vanwege fysieke klachten.

Jongere werknemer sneller last van stress dan oudere

Met name werknemers in de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar blijken veel last te hebben van stress. Bij hen is stress in ongeveer één op de drie gevallen de reden voor langdurend verzuim. Bij werknemers ouder dan 55 jaar is dit percentage aanzienlijk lager, namelijk 15%. Ook bij ouderen spelen fysieke klachten vaker een rol.

Ziekteverzuim hoger bij grote bedrijven

ArboNed verwacht dat het gemiddelde verzuim in Nederland in de tweede helft van dit jaar uitkomt op 4,2%. Daarmee is het verzuimpercentage gelijk aan 2018. Na enkele jaren van stijging, van 3,5% in 2016 naar 3,7% in 2017, blijft het ziekteverzuim sinds 2018 dus stabiel. In het mkb (tot 200 werknemers) ligt het ziekteverzuim met 3,8% onder het landelijk gemiddelde. Bij grote bedrijven (meer dan 200 werknemers) is het verzuimpercentage hoger, namelijk 4,9%.

Bijlagen bij dit bericht

Verzuim op de werkvloer deel 1
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Verzuim op de werkvloer deel 2
E-learning | VideoCollege 27 minuten