Vergelijking: kies collectieve zorgverzekeraar

11 november 2016 | Door redactie

Een goede zorgverzekeraar kiezen is lastig, omdat zorgpremies elk jaar wijzigen. De premieverschillen zijn vaak klein en dat maakt een collectieve zorgverzekering aantrekkelijk. Dat levert al gauw 10% korting op de premie op! Hoe kiest uw organisatie de juiste collectieve zorgverzekering?

Voor werknemers is een collectieve zorgverzekering een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde: de korting loopt al gauw op tot € 120 per jaar. Bovendien is de korting belastingvrij. De collectiviteitskorting geeft korting op de basis- én de aanvullende (tandarts)verzekering. De toegevoegde waarde voor werkgevers zit in preventie van ziekteverzuim (tool) en inzetbaarheid. Een goede zorgverzekering maakt immers dat een zieke werknemer op de juiste manier wordt geholpen en snel weer aan de slag kan.

Voordelen: collectiviteitskorting én maatwerk

Een collectieve zorgverzekering sluit u af als groep. Dit kan vanuit uw organisatie, maar ook via een sportvereniging of een ledenorganisatie. Omdat u als groep zich aanmeldt bij de zorgverzekeraar, kunt u flinke korting bedingen. De hoogte van de korting is daarnaast afhankelijk van de werkgeversbijdrage en premiebetaling door de werkgever. Een collectieve zorgverzekering kent vaak ook prettige voorwaarden die zijn afgestemd op de specifieke branche of doelgroep waarin de werknemers werkzaam zijn. Maatwerk dus!

Schakel de ondernemingsraad in als overlegpartner

De OR heeft geen instemmingsrecht op de keuze voor een collectieve zorgverzekering, maar is wel een goede overlegpartner bij het kiezen van de juiste verzekering. De OR weet tenslotte waaraan de achterban behoefte heeft en is vanwege zijn vertegenwoordigend karakter het aangewezen orgaan om mee af te stemmen. De OR kan zelf op basis van zijn initiatiefrecht vragen stellen over of een voorstel doen voor de keuze van de juiste collectieve zorgverzekering.

Vergelijking van Achmea, CZ, Menzis en VGZ

In het novembernummer van Arbo Rendement – dat op 22 november op de mat valt – kunt u alles lezen over het kiezen van de juiste collectieve zorgverzekering, inclusief een vergelijking van de vier grootste zorgverzekeraars: Achmea, CZ, Menzis en VGZ (samen meer dan 90% van de markt).