Verslaafde werknemer ondersteunen met goed arbobeleid

Volgens schattingen heeft een op de tien werknemers te kampen met verslavingsproblematiek. Dat kost werkgevers jaarlijks meer dan een miljard euro. Goed arbobeleid draagt bij aan het voorkomen van verzuim als gevolg van een verslaving en garandeert de veiligheid op de werkvloer.

16 september 2021 | Door redactie

Werkgevers die te maken hebben met een werknemer die verslaafd is aan alcohol, drugs of medicijnen staan voor een moeilijke opgave. Niet alleen is er grote kans op langdurig verzuim van een verslaafde werknemer, ook de veiligheid op de werkvloer kan in het geding komen. Naast de financiële schade, kan de goede naam van de organisatie worden aangetast en hebben collega’s ervan te lijden. Een duidelijk beleid voor gebruik van alcohol, drugs en medicijnen (ook wel ADM-beleid genoemd) helpt om de gezondheid en veiligheid van werknemers zo goed mogelijk te beschermen.  

Geen beleid zonder sancties

Een goed beleid besteedt niet alleen aandacht aan alcohol en drugs, maar ook aan medicijnen. Het gebruik van zware medicatie kan de (rij)vaardigheid en het concentratievermogen aantasten. Het effect hiervan wordt vaak onderschat. Een goed ADM-beleid bevat in ieder geval:

  • Preventie door voorlichting en scholing om de signalen van een verslaving te leren herkennen;
  • Begeleiding door leidinggevenden, de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • Handhaving en heffing van sancties. De werkgever moet optreden bij overtredingen. Dat vergroot ook het gevoel van veiligheid.

Bij grote arborisico’s deskundige inschakelen

Spelen in de organisatie veel en grote arborisico’s, bijvoorbeeld doordat er met machines of gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dan is inschakelen van een deskundige verstandig. Maak in ieder geval gebruik van de kennis en ervaring van de bedrijfsarts en wijs medewerkers op het recht om preventief naar het open spreekuur te gaan. Ook het aanstellen van een of meer vertrouwenspersonen (tool) is onderdeel van goed arbobeleid. Werknemers moeten weten wie de vertrouwensarts is en hoe ze deze kunnen bereiken. Dat kan ook voor de collega’s van een verslaafde werknemer nuttig zijn. Het beleid moet ten slotte consequent zijn: leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven, ook tijdens uitjes en borrels.

Bijlagen bij dit bericht