Verzekeraar kiezen voor MKB verzuim-ontzorgverzekering

6 augustus 2020 | Door redactie

Sinds dit jaar is het voor mkb’ers mogelijk om een specifieke verzuimverzekering af te sluiten: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Daarbij heeft de werkgever keuzeruimte voor een verzekering op maat. Rendement liet een marktanalyse maken.

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is voor kleine werkgevers een alternatief voor de reguliere verzuimverzekering. Dit nieuwe type verzekering is in overleg tussen het kabinet, de sociale partners en verzekeraars ontwikkeld om kleine werkgevers beter te ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers. Het verschil met andere verzuimverzekeringen is dat de MKB verzuim-ontzorgverzekering werkgevers extra ondersteunt bij de verzuimbegeleiding en re-integratie. Om die reden kan de werkgever wel wat meer geld kwijt zijn aan de verzekeringspremie.

Geen loonsanctie door MKB verzuim-ontzorgverzekering

Voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering zijn een aantal minimumeisen opgesteld. Zo moet de verzekeraar voorkomen dat de premie onverwacht flink stijgt door ontwikkelingen in het verzuim bij de verzekerde organisatie en moet de verzekering poortwachterproof zijn. Dit laatste betekent dat de verzekeraar een eventuele loonsanctie voor zijn rekening neemt als de werkgever de adviezen van de casemanager – die de verzekeraar heeft aangewezen – opvolgt én hij het benodigde re-integratiewerk verricht. Een MKB verzuim-ontzorgverzekering die aan de minimumeisen voldoet, krijgt een keurmerk MKB verzuim-ontzorgverzekering. Alle MKB verzuim-ontzorgverzekeringen op de markt hebben dit keurmerk. Zeven verzekeraars bieden momenteel de verzekering aan.

Vergelijking van aanbieders MKB verzuim-ontzorgverzekering

Rendement heeft de aanbieders van de MKB verzuim-ontzorgverzekering laten vergelijken op basis van hun voorwaarden, dekking, verzekeringspremie, looptijd en extra diensten. Overweegt uw organisatie een nieuwe verzuimverzekering af te sluiten, dan kan deze marktanalyse MKB verzuim-ontzorgverzekering (tool) daarbij hulp bieden. De tool geeft ook aan welke keuzemogelijkheden uw organisatie heeft en wat daarbij de aandachtspunten zijn. Soms is er juist geen keuze mogelijk, bijvoorbeeld voor de arbodienst met wie de werkgever moet samenwerken. Ook dat wilt u weten!