Verzuim stijgt door toenemende stress

18 maart 2015 | Door redactie

Het gemiddelde verzuim in Nederland is in 2014 iets gestegen ten opzichte van 2013. Datzelfde geldt voor de gemiddelde verzuimduur. De belangrijkste oorzaak voor het toenemende verzuim zijn stressklachten. Opvallend is dat deze stressklachten steeds vaker bij jongere medewerkers voorkomen. Dit blijkt uit een analyse van Arboned.

Uit een analyse van Arboned onder ruim één miljoen werknemers in Nederland, blijkt dat in 2014 zowel het gemiddelde verzuim als de gemiddelde verzuimduur is toegenomen ten opzichte van 2013. Zo was in 2013 het gemiddelde verzuimpercentage 3,8% met een gemiddelde verzuimduur van 24 dagen. In 2014 was dit respectievelijk 3,9% en 29 dagen. In 2014 had het langdurig verzuim in 33% van de gevallen te maken met stress (2013: 29%). In de leeftijdscategorie van 25-34 jaar zijn stressklachten met bijna 50% één van de belangrijkste oorzaken van het verzuim. Voor medewerkers jonger dan 25 jaar is stress de hoofdoorzaak van langdurig verzuim.

Verklaringen voor toenemend ziekteverzuim

Arboned geeft drie verklaringen voor de stijgende verzuimcijfers: de aantrekkende economie, de toenemende zorgdruk (mantelzorg) en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nu de economie weer aantrekt, zijn medewerkers niet zo bang meer om hun baan te verliezen. Die angst weerhoudt veel medewerkers er in tijden van crisis van om zich ziek te melden. Ook moeten steeds meer werknemers hun werk combineren met zorgtaken in de privésfeer (mantelzorg). Uit cijfers van de Stichting Werk & Mantelzorg blijkt dat één op de zeven werknemers werk combineert met mantelzorgtaken. Dit leidt tot tijdsdruk en stress.
Daarnaast speelt de flexibilisering van de arbeidsmarkt een belangrijk rol in het toenemende verzuim. Dat geldt met name voor de jonge werknemers. Zij werken met tijdelijke opeenvolgende arbeidsovereenkomsten wat leidt tot baanonzekerheid en dus stress. Ook is het voor jonge medewerkers lastig om een baan te vinden die echt goed bij hen past en die aansluit bij hun verwachtingen, ambities en competenties.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten