Verzuimadministratie bijhouden Wet verbetering poortwachter

Checklist

PDF 194.80 kb

06-08-2019

Download deze tool
Op grond van de Wet verbetering poortwachter (WVP) is de werkgever verplicht om zijn uiterste best te doen om zieke werknemers weer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het werk. Door een adequate verzuimregistratie kunt u op vastgestelde momenten actie ondernemen in het kader van de WVP. Een goede verzuimadministratie helpt u bovendien om belangrijke verzuimcijfers voor zowel de individuele werknemer als de hele organisatie te berekenen.