Wat kan een werkgever afleiden uit verzuimgegevens?

11 juni 2020

Wat kan een werkgever afleiden uit een percentage verzuim per werknemer of uit een algemene verzuimregistratie?

Uw onderneming moet de (feitelijke) gegevens rond ziekteverzuim en reintegratie uiteraard ook vastleggen. Dat moet zorgvuldig gebeuren! Het hiervoor gebruikte interne of externe verzuimregistratiesysteem moet dan ook aan strenge eisen voldoen.

Wettelijke verplichting

De registratie en analyse van uw verzuimcijfers zijn niet alleen wettelijk verplicht, maar ook van groot belang om (de effectiviteit van) het gevoerde ziekteverzuimbeleid te kunnen beoordelen. Dankzij een periodieke analyse van de – door de bedrijfsarts geanonimiseerde – verzuimcijfers en -oorzaken kunnen mogelijk verzuimpatronen worden ontdekt, waarop uw onderneming vervolgens kan inspelen met preventie of behandeling.

De werkgever kan de vastgelegde gegevens op twee manieren gebruiken:

  • De specifieke gegevens kunnen meer inzicht bieden in een specifiek verzuimgeval, en daarvan leren voor een vergelijkbaar volgend geval.
  • De statistische gegevens van alle verzuimgevallen kunnen een bepaalde grote lijn aan verzuim binnen de organisatie aan het licht brengen.

Aangezien losse verzuimcijfers de werkgever weinig inzicht bieden, is het vergelijken ervan noodzakelijk, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij vergelijkbare ondernemingen.