Aantal aanvragen VOG flink gegroeid

22 april 2015 | Door redactie

De Verklaring omtrent gedrag (VOG) vindt gretig aftrek, vooral onder sportverenigingen, zo blijkt uit het aantal aanvragen van dit jaar. Sinds 1 januari 2015 kunnen zij de VOG, net als andere vrijwilligersorganisaties, gratis aanvragen. Bovendien lijkt het erop dat verenigingen bewuster zijn van controle op ongewenst gedrag. Maar een VOG is niet het enige middel om dit tegen te gaan.

In de eerste twee maanden van dit jaar zijn er alleen al door sportverenigingen ruim tienduizend VOG’s aangevraagd. Dat is bijna evenveel als in de periode van 2012 tot 2014, toen er in totaal 13.000 VOG’s werden aangevraagd. Het feit dat de VOG voor sommige organisaties gratis is aan te vragen, helpt natuurlijk. Maar volgens sportkoepel NOC*NSF komt de groei in aanvragen ook doordat het besef toeneemt dat verenigingen aan hun seksuele-intimidatiebeleid moeten werken. 

VOG alleen is niet voldoende

Een VOG alleen is echter niet voldoende om te voorkomen dat er verkeerd gedrag plaatsvindt binnen uw organisatie. U moet als bestuur ook een cultuur creëren waarin zaken bespreekbaar zijn en waarin leden, vrijwilligers en personeel elkaar kunnen aanspreken op bepaald gedrag. Desalniettemin is de VOG een stap in de goede richting. Het zorgt er immers voor dat mensen die eerder gestraft zijn niet opnieuw de fout in kunnen gaan. Maak dus gebruik van de mogelijkheid om de VOG kosteloos aan te vragen via gratisvog.nl.
Heeft u al een (gratis) VOG aangevraagd? Geef het hiernaast aan in onze poll!