Campagne tegen ongewenst gedrag in vereniging

18 mei 2015 | Door redactie

Het ministerie van Justitie is begonnen met de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag - maak er een punt van’ om u te stimuleren dit gedrag bespreekbaar te maken binnen uw vereniging waar vrijwilligers met minderjarigen of gehandicapten werken. Daarnaast richt de campagne zich op de screening van vrijwilligers door middel van de Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Sinds het begin van dit jaar kunnen verenigingen en vrijwilligersorganisaties waar vrijwilligers met minderjarigen werken of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Dit gebeurt echter nog maar weinig, met name bij sportclubs. Met de campagne wil de overheid bij zowel u als bij de ouders van wie de kinderen in contact komen met vrijwilligers een bewustzijn creëren rondom grensoverschrijdend gedrag en dit bespreekbaar maken. Dit kan bovendien bij u de drempel wegnemen om een VOG te vragen van uw vrijwilliger, zelfs als hij al jaren aan uw organisatie is verbonden. Het overleggen van een VOG is namelijk niet wettelijk verplicht. 

Maatregelen nemen tegen ongewenst gedrag

Het opvragen van een VOG van (nieuwe) vrijwilligers is een effectief middel om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om een beleid te formuleren met heldere gedragsregels. Ook door een vertrouwenspersoon aan te stellen, kunt u ongewenst gedrag bespreekbaar maken en voorkomen. Als duidelijk is dat uw organisatie maatregelen neemt tegen ongewenst gedrag, zullen mensen met kwade zin zich minder snel aanmelden als vrijwilliger. De campagne biedt u meer informatie via filmpjes en een website. Verder vindt er een estafette-actie plaats tussen verschillende verenigingen om ter plekke het onderwerp aan te snijden.