De verklaring goed gedrag voor rechtspersonen

Om lid te mogen worden van een brancheorganisatie of bij het sluiten van een contract wordt soms om een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) gevraagd. Met zo’n verklaring kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit aantonen bij partners, bedrijven en overheden.

8 mei 2013 | Door redactie

De Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen kan worden aangevraagd voor de volgende rechtspersonen:

  • besloten vennootschappen (bv’s);
  • naamloze vennootschappen (nv’s);
  • stichtingen;
  • verenigingen;
  • vennootschappen onder firma (vof’s);
  • maatschappen.

Toetsen van strafbare feiten voor VOG RP

Alleen de bestuurder, vennoot of beheerder (die op grond van de statuten bevoegd is) of een gemachtigde mag de VOG RP aanvragen. Dit kan door het aanvraagformulier (pdf) in te vullen en op te sturen naar Dienst Justis in Den Haag. Voor rechtspersonen is een apart screeningsprofiel (pdf) opgesteld. Aan de hand daarvan beoordeelt Dienst Justis of u in aanmerking komt voor de VOG RP. Er wordt dan gekeken of de rechtspersoon en de natuurlijke personen die sleutelposities vervullen binnen de organisatie geen strafrechtelijke feiten hebben gepleegd die voor de aanvraag van belang zijn. De aanvraag van een VOG RP kost € 147,50.