Digitale VOG-aanvraag voortaan goedkoper

19 januari 2012 | Door redactie

De leges bij een elektronische aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen zijn € 5,50 lager dan de gebruikelijke € 30,05. Als werkgever betaalt u voor een digitale VOG-aanvraag dus voortaan € 24,55. Om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief, moet u als werkgever de VOG voor uw (toekomstige) werknemers wel aanvragen via eHerkenning.

In het bericht ‘Gedragsverklaring gratis voor vrijwilligers’ heeft u al kunnen lezen dat de verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers bij scouting, sportclubs en kinderkampen sinds eind 2011 gratis is. Maar voor een elektronische VOG-aanvraag hoeft uw (toekomstige) werknemer niet meer persoonlijk bij het gemeenteloket langs te gaan. Bovendien is de digitale verklaring ook nog eens goedkoper: € 24,55, tegenover € 30,05 voor een aanvraag via de gemeente.

Elektronische aanvraag werkt met DigiD

Bij de aanvraag krijgt u via de Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) toegang via een webapplicatie. Nadat u de aanvraag heeft voorbereid, ontvangt de aanvrager een digitale bevestiging van de aanvraag. Via de link in de e-mail krijgt uw (toekomstige) werknemer toegang tot het burgerdeel van de webapplicatie. Inloggen gebeurt met DigiD. Na afronding van de aanvraag en betaling via iDEAL wordt de aanvraag bij de Dienst Justis in behandeling genomen. De Dienst Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van de verklaring.