Geen VOG meer in administratie vanaf mei 2016

19 november 2015 | Door redactie

Vanaf 1 mei 2016 hoeft uw kinderopvangorganisatie of peuterspeelzaal geen Verklaring omtrent gedrag (VOG) meer te bewaren van werknemers. Uw werknemers moeten zich dan namelijk inschrijven in een personenregister. De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met de wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO), die de continue screening aanscherpt met dit personenregister.

Alle werknemers die op basis van de WKO over een VOG moeten beschikken, worden verplicht zich vanaf 1 mei 2016 actief in te schrijven in het personenregister. Daardoor hoeft u als werkgever de VOG van de werknemer niet meer op te nemen in uw administratie. Personen die in het register zijn opgenomen worden dagelijks gescreend op nieuwe strafbare feiten. De inschrijving is dan ook verplicht om werkzaam te blijven in de sector. Ook u als bestuurder moet zich inschrijven en dus over een VOG beschikken. Krijgt u een signaal voor een mogelijke dreiging van een werknemer en krijgt hij vervolgens geen nieuwe VOG, dan mag u de werknemer ontslaan. Zonder geldige VOG mag hij immers niet in de kinderopvang werken. 

Gegevens in het register

In het personenregister worden de volgende gegevens opgenomen:

  • persoonsgegevens zoals die staan in de basisregistratie personen;
  • de gegevens van de VOG;
  • de wijze waarop de ingeschreven persoon bereikbaar is;
  • de gegevens van de houder van de organisatie waar de ingeschreven persoon werkt;
  • gegevens over de betaling en status van inschrijving.

De kosten van inschrijving in het register bedragen eenmalig € 12.