Kans op verkrijgen van VOG is nu te checken

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is verplicht voor bepaalde beroepen zoals docenten, kleuterleidsters en taxichauffeurs. Daarnaast kan uw organisatie ook van vrijwilligers verlangen dat ze een VOG hebben. Mochten deze mensen niet zeker weten of ze wel een VOG krijgen, dan kunnen ze nu via een speciale website checken hoe groot de kans is op een verklaring.

11 maart 2020 | Door redactie

Screeningsautoriteit Justis (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) krijgt jaarlijks 1,2 miljoen aanvragen voor een VOG. Een aanvraag voor een VOG wordt slechts in 0,33% van de gevallen geweigerd. Uit onderzoek blijkt echter dat mensen soms geen aanvraag indienen uit angst voor een afwijzing. Die angst is vaak onterecht. Om deze misverstanden weg te nemen en meer duidelijkheid te geven over de kansen op het verkrijgen van een VOG heeft Justis de zogenoemde VOG-check ontwikkelt. Daarnaast moet de nieuwe website van Justis ook zorgen voor een betere voorlichting. 

Ook bij strafblad nog kans op een VOG

De bezoeker van de VOG-check krijgt aan de hand van een aantal vragen zijn kans op een VOG te zien. Mocht iemand een strafblad hebben, dan geeft de VOG-check een uitsplitsing per branche. Per branche krijgt hij dan te zien wat de kans is op een VOG. Een strafblad betekent namelijk niet dat iemand nergens meer terecht kan. Een lage kans op een VOG in één branche betekent niet automatisch een lage kans in alle branches. Daarnaast laat de VOG-check zien of de kansen op een VOG in een bepaalde branche in de toekomst zullen stijgen. Uiteraard blijft de privacy van de bezoeker gewaarborgd.

Voorwaarden voor een gratis VOG

Voor vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen geldt trouwens dat het mogelijk is om onder voorwaarden een gratis VOG aan te vragen. Het gaat hierbij om vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidspositie. Op de website gratisvog.nl vindt uw organisatie meer informatie over de voorwaarden en hoe het aanvragen van een gratis VOG in zijn werk gaat.