Langer gratis VOG voor vrijwilligers aanvragen

9 november 2016 | Door redactie

Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden voor een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG), dan kunnen vrijwilligers die ook na 1 januari 2017 gratis blijven aanvragen. Dat heeft staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie recent bekendgemaakt.

De vrijwilligers van uw organisatie kunnen onder voorwaarden een gratis VOG aanvragen als uw organisatie werkt met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Uw organisatie moet zich daarvoor wel eerst aanmelden. Deze regeling zou tijdelijk zijn en per 31 december 2016 aflopen. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat de regeling wordt verlengd, zodat organisaties langer kunnen blijven investeren in kwaliteit en veiligheid.

Geen structurele verhoging aantal VOG’s

Het doel van de gratis VOG is om personen met een relevant strafblad te weren bij organisaties die werken met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks zijn er 100.000 gratis VOG’s beschikbaar. Sinds de start van de gratis verstrekking van de VOG voor deze vrijwilligers zijn er al ruim 126.000 aangevraagd. Recent bleek het aantal van 100.000 gratis VOG’s voor 2016 wat krap te zijn. De staatssecretaris besloot toen om het aantal beschikbare gratis VOG’s incidenteel te verhogen naar 120.000. Het is dus niet de bedoeling om het aantal gratis te verstrekken VOG’s structureel te verhogen.