Minister staat open voor gesprek over sectorbrede VOG

9 maart 2022 | Door redactie

Uit het in 2018 opgestelde actieplan integriteit bleek dat er behoefde was aan een sectorbrede verklaring omtrent het gedrag (VOG). Op dat moment bleek dat niet haalbaar. Uit de recente beantwoording van Kamervragen blijkt nu dat de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hierover graag in gesprek gaat.

In 2018 kwamen verschillende misstanden van werknemers bij hulporganisaties aan het licht. Om dat in de toekomst te voorkomen, is er het actieplan integriteit opgesteld. De Roadmap Screening (pdf) moet helpen om het screeningsproces van werknemers en vrijwilligers te verbeteren. De VOG is een belangrijk onderdeel van de screening en geeft aan of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd, die relevant zijn voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De huidige screeningsprofielen zijn echter niet altijd voldoende en daarom hadden partijen gevraagd om een sectorbrede VOG. Dat bleek toen niet mogelijk, maar de minister wil daar nu toch weer over in gesprek.

Voordelen van de screening

De VOG is een belangrijk onderdeel van de totale screening van een potentiële kandidaat. Screening heeft de volgende voordelen voor uw organisatie:

  • Een organisatie moet er op kunnen vertrouwen dat een werknemer integer en betrouwbaar is.
  • Het vergaren van informatie die nodig is om te bepalen of uw organisatie iemand aanneemt en om te voorkomen dat iemand bij een andere organisatie weer aan de slag kan.
  • Preventieve werking en signaalfunctie naar potentiële en zittende werknemers.
  • Het leereffect: beïnvloeden van gedrag en cultuur.

Voor bepaalde functies is het mogelijk om een gratis VOG aan te vragen. De regeling voor een gratis VOG geldt voor organisaties waarbij vrijwilligers werken met mensen in een afhankelijkheidspositie. Op de website gratisvog.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG.