Mogelijke uitbreiding van doelgroep gratis VOG

8 maart 2017 | Door redactie

Alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie moeten in aanmerking komen voor een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG). Hiervoor heeft de Tweede Kamer recent een motie aangenomen.

Op dit moment kan een vrijwilliger van uw organisatie een gratis VOG krijgen als hij werkt met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Tot deze groep behoren niet ouderen of mensen met een psychische of fysieke beperking. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) vindt uitbreiding van de doelgroep noodzakelijk. De kosten voor een VOG gaan immers ten koste van het opleidingsbudget of de waardering van de vrijwilliger.

Nieuwe kabinet moet motie uitvoeren

Om dit te veranderen heeft de Tweede Kamer recent een motie aangenomen. Het is nu afwachten hoe het nieuwe kabinet invulling gaat geven aan deze motie, zodat uw organisatie straks ook een gratis VOG kan aanvragen. Eerder nam de Tweede Kamer ook een motie aan om ervoor te zorgen dat een WW’er niet alleen vrijwilligerswerk kan doen bij een ANBI.

Aanmelden voor gratis VOG

Voldoet uw organisatie aan de voorwaarden voor een gratis VOG, dan moet u zich eerst aanmelden op de website gratisvog.nl. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt of uw organisatie in aanmerking komt voor een gratis VOG. Na goedkeuring door het ministerie kan uw organisatie de gratis VOG’s klaarzetten voor de vrijwilligers.