Nieuwe handleiding screening kinderopvang

5 mei 2014 | Door redactie

In de kinderopvang worden werknemers continu gescreend, maar dit geldt niet voor uitzendkrachten, vrijwilligers en de meeste stagiairs. Het is aan u om deze groep te controleren door zelf naar hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. In de nieuwe handleiding van het ministerie van Sociale Zaken vindt u meer informatie over zulke bijzondere gevallen en de continue screening.

Voor de continue screening in de kinderopvang baseert de overheid zich onder meer op de polisadministratie van UWV. UWV verzamelt deze gegevens van werknemers, omdat u als werkgever loonaangifte voor hen doet. Dit is niet het geval voor uitzendkrachten en vrijwilligers, waardoor hun gegevens niet bekend zijn bij UWV. Deze medewerkers worden dus ook niet continue gescreend, terwijl ze wel in de kinderopvang werken. Dit is voor stagiairs die u een financiële vergoeding geeft niet het geval. Als ze een vergoeding ontvangen, komen deze stagiairs immers terecht in de polisadministratie van UWV en gaan ze dus mee in de continue screening. U kunt uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiairs zelf verplichten om een (nieuwe) VOG aan te vragen.

Zonder geldige VOG niet werken in kinderopvang

Sinds 1 maart 2013 geldt in de kinderopvang continue screening van werknemers. Dit betekent dat er dagelijks wordt gekeken of gastouders of mensen die werken in de kinderopvang of in peuterspeelzalen nieuwe strafbare feiten hebben gepleegd. Begaat een werknemer een overtreding of misdrijf of wordt er een proces-verbaal opgemaakt en treedt hierdoor een wijziging op in het Justitieel Documentatie Systeem, dan kunt u daarvan als werkgever een melding ontvangen. Daarna kunt u de werknemer verzoeken om een nieuwe VOG aan te vragen. Als de werknemer de VOG niet binnen de afgesproken periode kan overhandigen, is dit reden voor ontslag. Zonder geldige VOG mag een werknemer of bestuurslid namelijk niet werkzaam zijn in de kinderopvang.