Ook arts moet verklaring omtrent gedrag tonen

20 maart 2013 | Door redactie

U moet als bestuurder voortaan alle medische professionals (dus ook de vrijgevestigde artsen en zzp’s) die voor uw zorginstelling werken, vragen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te tonen. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid onlangs geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil hiervoor de Wet cliëntenrechten zorg gaan aanpassen.

Aanleiding voor het voorstel van deze wetswijziging is het bericht dat een huisarts die tot twee keer toe is veroordeeld voor het verspreiden van kinderporno, zich onlangs weer had kunnen inschrijven in het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) waarin alle artsen zijn geregistreerd. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft minister Schippers van Volksgezondheid nu aangegeven dat alle medische professionals in de toekomst een VOG moeten overleggen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daarom vraagt.

IGZ moet artsen een beroepsverbod op kunnen leggen

De minister is groot voorstander van een Europese zwarte lijst van falende artsen. Als eerste stap wil ze IGZ de bevoegdheid geven om artsen een beroepsverbod op te leggen als daar aanleiding voor is. Daarnaast wil ze de medische professionals verplichten om een VOG te tonen aan elke zorginstelling waarvoor zij aan de slag gaan. De nota van wijziging op de Wet cliëntenrechten zorg omtrent kwaliteit, toezicht en klachten en geschillen wordt naar alle waarschijnlijkheid in april naar de Tweede Kamer gestuurd.