Personeel kinderopvang doorlopend gescreend

17 september 2012 | Door redactie

Werknemers van kinderopvangcentra en peuterspeelzalen worden vanaf 1 maart 2013 continue gescreend. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een voorstel hierover van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorlopig stuurt de Dienst Justis een signaal naar de gemeentes en de GGD. Met ingang van 2016 moet er een register zijn waarin strafbare feiten van medewerkers worden verzameld.

Totdat het register beschikbaar is, worden de computersystemen van gemeenten, UWV en Kamers van Koophandel aan elkaar gekoppeld. Zodra personeelsleden die in de kinderopvang werken in aanraking komen met justitie vanwege een strafbaar feit, bekijkt de Dienst Justis of het vergrijp van invloed is op het uitoefenen van de functie door deze personen. Als dit het geval is, ondernemen de gemeente en GGD verdere stappen. Nu moet een nieuwe medewerker in de kinderopvang alleen bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven.

Ook controle op vrijwilligers moet strenger

Niet alleen de veiligheid in de kinderopvang staat hoog op de politieke agenda. Ook de controle op vrijwilligers met een strafblad moet strenger. Hierover las u al eerder in het bericht ‘Strengere aanpak ontucht bij verenigingen’. Om dit te verwezenlijken moet u als bestuurder van een stichting of vereniging zelf een zwarte lijst bijhouden waardoor misstappen sneller aan het licht komen. De staatssecretaris van Justitie heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld.