Personenregister kinderopvang bijna definitief

23 oktober 2015 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO), die ervoor zorgt dat de gegevens van iedereen die werkzaam is in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in een register worden opgenomen. De wijziging moet vanaf mei 2016 ingaan.

Werknemers van uw kinderopvangorganisatie moeten op basis van de WKO beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Hun gegevens zullen vanaf mei 2016 worden opgenomen in het personenregister. Die personen zullen continu worden gescreend op strafbare feiten. Dit moet de veiligheid van jonge kinderen vergroten. Huidige werknemers worden sinds 1 januari 2013 al continue gescreend, maar er bestond nog geen lijst van te screenen personen. Daar brengt de wetswijziging verandering in. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. 

Register zorgt voor volledige gegevens

Momenteel zijn er niet altijd actuele of volledige gegevens beschikbaar voor de continue screening. Hierin komt ook verandering, omdat werknemers zich straks actief moeten inschrijven in het register om werkzaam te blijven binnen de kinderopvang. Vaak zijn er van stagiaires, vrijwilligers (tool), uitzendkrachten en zelfstandigen zelfs helemaal geen gegevens beschikbaar. Zij zullen zich echter ook moeten inschrijven in het register om te kunnen werken in de kinderopvang. Omdat werknemers een VOG (tool) moeten hebben om in het register opgenomen te worden, hoeft u straks niet meer zelf de VOG van uw werknemers in de administratie te bewaren.