Screening van sollicitant toegestaan, toch?

20 september 2010 | Door redactie

Zoals u misschien wel weet bent u gebonden aan regels als het aankomt tot het screenen van uw sollicitanten. Als u de gegevens die u via internet vergaart en vervolgens verwerkt en hier uw beslissing op baseert, moet u de sollicitant hierover verwittigen. Zorg dus voor transparantie, die verwacht u tenslotte ook van uw sollicitant.

U bent dus vrij in het controleren van sociale netwerken als LinkedIn, Hyves, Facebook en Twitter, maar als u uw keuze voor een kandidaat hierop baseert, zult u de sollicitant moeten inlichten. Dit staat in de gedragscode van de NVP.

Sociale netwerken en uittreksels

U kunt in plaats van sociale netwerken uw screening ook op feiten baseren. Zo kunt u de kandidaat vragen om een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een Eigen Verklaring Omtrent Gedrag (aanvulling op de VOG) en een Bureau Krediet Registratie (BKR)-overzicht. Een BKR-overzicht kan in sommige situaties wenselijk zijn. Dit kan de sollicitant bij iedere bank voor € 5 aanvragen. De kandidaat mag de uitkomst met u delen maar is hiertoe niet verplicht.

Documentatie

Neemt u op basis van een dergelijke screening uw beslissing, dan is het verstandig dit te documenteren. Volgens de sollicitatiecode moet een sollicitant hier kennis van nemen, dus zorg voor een duidelijk overzicht dat u de kandidaat kunt tonen. Let er op dat u uw motivatie baseert op de feiten en niet op bijvoorbeeld uw onderbuikgevoel.