Strengere aanpak ontucht bij verenigingen

28 december 2011 | Door redactie

De controle op vrijwilligers met een strafblad moet strenger. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief kondigt hij een aantal maatregelen aan om ontuchtplegers zo veel mogelijk buiten de deur van sportverenigingen, scouting en jeugdkampen te houden. Eén van die maatregelen is het aanleggen van een zwarte lijst.

De staatssecretaris wil de controle op het verleden van vrijwilligers in kaart brengen, door het aanvragen van de verklaring omtrent gedrag (VOG) gratis te maken. Hierover las u al eerder in het bericht ‘Gedragsverklaring gratis voor vrijwilligers’. Met de VOG moet het voor clubs en verenigingen makkelijker worden om eerdere misstappen van vrijwilligers te controleren.

Contact met andere EU-landen bij screening buitenlandse vrijwilligers

Ook bij het verstrekken van een VOG aan buitenlandse medewerkers wordt er voortaan contact opgenomen met andere EU-landen. Een zwarte lijst moet er eveneens voor zorgen dat vrijwilligers die in het verleden voor ontucht zijn veroordeeld in bepaalde functies niet meer bij verenigingen of stichtingen aan de slag kunnen. Hiervoor stelt de staatsecretaris een subsidie beschikbaar waarmee verenigingen en stichtingen zelf de zwarte lijst moeten bijhouden. Misstappen moeten daardoor sneller aan het licht komen. Medewerkers in de kinderopvang worden vanaf 2013 continu gescreend. Momenteel wordt alleen bij indiensttreding een controle uitgevoerd.