Uw organisatie kan gebruikmaken van de Regeling gratis VOG

Heeft uw organisatie vrijwilligers en werken die met kwetsbare mensen, dan is het onder voorwaarden mogelijk om een gratis Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Hoe komt uw organisatie daarvoor in aanmerking?

7 augustus 2019 | Door redactie

Sinds 1 november 2018 vallen er meer vrijwilligers onder de regeling voor een gratis VOG. De regeling geldt voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidspositie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • minderjarigen;
  • mensen met een verstandelijke beperking;
  • mensen die zorg vragen of krijgen;
  • mensen die gebruik maken van het aanbod van een welzijnsinstelling;
  • mensen die een persoonsgebonden budget hebben;
  • mensen die gebruikmaken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Deze opsomming is niet uitputtend.

Voorwaarden voor een gratis VOG

Naast het bovenstaande moet uw organisatie ook aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een gratis VOG:

  • uw organisatie heeft een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid: het beleid moet ook inzichtelijk zijn via een website of worden geüpload. Uit het beleid moet blijken op welke manier uw organisatie vrijwilligers informeert over het aanwezige beleid;
  • vrijwilligers moeten niet op basis van een andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen;
  • uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en heeft dus een KvK-nummer;
  • om gratis VOG’s klaar te zetten, moet uw organisatie beschikken over E-herkenning (EH1). De vrijwilligers hebben hiervoor DigiD nodig.

Aanvragen van een gratis VOG

De uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CIBG) is verantwoordelijk voor het controleren van de voorwaarden en het toelaten van uw organisatie tot de regeling voor een gratis VOG. Als uw organisatie is toegelaten, kunt u de formulieren voor gratis VOG’s klaarzetten voor de vrijwilligers. Bij de eerste aanmelding moet u de gegevens van uw organisatie invullen. Daarna kunt u de gegevens van de vrijwilliger (voorletters, achternaam en e-mailadres) invullen en geeft u aan op welke punten uw organisatie de vrijwilliger wil laten screenen. Na het indienen van de aanvraag door de vrijwilliger neemt Justis binnen 8 weken een beslissing. Blijkt uit het onderzoek dat de vrijwilliger met Justitie in aanraking is gekomen, dan controleert Justis of dat relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd.