VOG ook voor jeugdzorgmedewerkers verplicht

8 oktober 2012 | Door redactie

Net als voor medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg, moet de verklaring omtrent gedrag (VOG) ook verplicht worden voor werknemers in de jeugdzorg. Dat heeft staatssecretaris Veldhuijzen Van Zanten van Volksgezondheid onlangs bekendgemaakt.

De verklaring omtrent gedrag is een afschrift waaruit blijkt dat een (nieuwe) medewerker in het verleden geen strafbare feiten heeft begaan die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van zijn functie. Door u als werkgever te verplichten een VOG in het personeelsdossier van uw werknemers op te nemen, wil de staatssecretaris misbruik en geweld door professionals in de zorg tegengaan. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het wetsvoorstel.

Voor vrijwilligers is de verklaring gratis

Vrijwilligers bij scouting, sportclubs en kinderkampen zijn al enige tijd verplicht om een verklaring omtrent gedrag aan te vragen bij de Dienst Justis. De kosten voor het aanvragen van een VOG bedragen € 30,05 (of € 24,55 voor een digitale aanvraag). Vrijwilligers zijn echter vrijgesteld van deze leges. U of uw werknemers zullen de kosten voor het aanvragen van de verklaring wel gewoon moeten betalen.