Vóór 1 juli duidelijkheid over uitbreiding gratis VOG

14 maart 2018 | Door redactie

Het kabinet wil de regeling voor een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) uitbreiden naar alle vrijwilligers die werken in een afhankelijkheidssituatie. Verschillende partijen zijn daar nu over in gesprek. Vóór 1 juli moet er duidelijkheid zijn over deze uitbreiding.

Het vragen van een VOG aan vrijwilligers moet de veiligheid binnen uw organisatie vergroten. Op dit moment kunnen vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG aanvragen. Valt een vrijwilliger niet binnen deze groep, dan moet hij betalen om een VOG aan te vragen. In het regeerakkoord is een uitbreiding van de regeling gratis VOG opgenomen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn samen met andere partijen aan het kijken naar de mogelijkheden. Ze streven ernaar om vóór 1 juli meer duidelijkheid te geven.

Invulling geven aan de eerdere motie

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle vrijwilligers in een afhankelijkheidssituatie een gratis VOG kunnen aanvragen. Het is nu zo dat een vrijwilliger geen gratis VOG krijgt als hij werkt met ouderen of mensen met een psychische of fysieke beperking. De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen om dat te veranderen. De nieuwe regering heeft deze motie overgenomen in het regeerakkoord. Het is nu afwachten op welke manier het kabinet invulling gaat geven aan deze motie.

Onderzoek naar uitbreiding gratis VOG

De ministeries hebben de KWINK groep gevraagd om te kijken naar de gevolgen van een mogelijke uitbreiding. In het onderzoek (pdf) is gekeken naar het begrip afhankelijkheidssituatie, naar de toename in het aantal aanvragen voor gratis VOG’s, de kosten en gewenste en ongewenste effecten van een uitbreiding van de huidige regeling en naar mogelijke alternatieven voor een uitbreiding. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen bij de beoordeling van de uitbreiding. Heeft het kabinet een keuze gemaakt, dan is er meer te zeggen over de ingangsdatum en of vrijwilligers en uw organisatie er gebruik van kunnen maken.