Wees voorbereid op dilemma’s bij een VOG!

5 juli 2017 | Door redactie

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is geen garantie dat er niets ongehoords kan gebeuren. Het komt regelmatig voor dat vrijwilligers zich toch niet op de juiste manier gedragen. Of misschien krijgt een vrijwilliger wel helemaal geen VOG. De nieuwsbrief van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) gaat in op deze dilemma’s.

Uit de VOG blijkt of het gedrag van een vrijwilliger geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Werkt uw organisatie met jongeren (zoals scouting, sportclubs en kinderkampen) of mensen met een verstandelijke beperking, dan kunnen vrijwilligers een gratis VOG aanvragen. Het aanvragen van een VOG is echter nog niet voldoende. Uw organisatie moet ook nadenken over hoe te handelen als er een keer iets misgaat.

Nieuwsbrief ook relevant voor andere organisaties

Deelnemers aan de regeling voor een gratis VOG krijgen daarom een gratis nieuwsbrief van de NOV. In de nieuwsbrief van juni staat meer informatie over hoe uw organisatie moet omgaan met meldingen over ongewenst gedrag van vrijwilligers. Hoe zorgt uw organisatie voor een goed meldprotocol? En hoe gaat u om met een vrijwilliger die geen VOG krijgt? Moet u die gelijk wegsturen? De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar. Op de website van de NOV kunt u zich inschrijven