Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen?

10 juli 2019

België kent de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet. Kunnen wij voor een Belgische vrijwilliger een VOG aanvragen of is dit niet mogelijk?

Werknemers die in het buitenland wonen, maar in Nederland werken en voor hun werk een VOG nodig hebben, kunnen die VOG rechtstreeks aanvragen bij screeningsautoriteit Justis. Op de website Justis.nl staat beschreven hoe de aanvraag in zijn werk gaat.

De Nederlandse nationaliteit is geen VOG-vereiste

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is geen vereiste om een VOG te kunnen aanvragen. Wel moet de aanvraag dan rechtstreeks bij Justis worden ingediend. Bij een buitenlandse werknemer kunt u zich afvragen of een VOG noodzakelijk is. Soms kan een vergelijkbaar (buitenlands) document volstaan. Of dit zo is, hangt met name af van het beroep dat iemand vervult en de aard van de werkzaamheden die iemand verricht. Zoek op wat hierover in de wet staat, bekijk een eventueel toepasselijke cao en lees na wat in de arbeidsovereenkomst is vermeld. Als er geen wettelijke bepaling of (algemeen verbindend verklaarde) caobepaling is die een VOG voor de betreffende functie voorschrijft, heeft uw organisatie in principe de vrijheid te bepalen of er een VOG noodzakelijk is of niet. En dus ook of zij genoegen neemt met een hiermee vergelijkbaar document.