Aanpassing liquidatie- en stakingsverliesregeling

Ondernemingen kunnen straks de liquidatie- en stakingsverliezen geleden op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte niet meer hier met de Nederlandse winst verrekenen. Dit is opgenomen in het Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag bekend is geworden.

17 september 2019 | Door redactie

Om ervoor te zorgen dat vooral multinationals hier vennootschapsbelasting (VPB) gaan betalen heeft Groen Links een tijdje geleden in de strijd hiertegen een wetsvoorstel ingediend. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat multinationals liquidatieverliezen die zij lijden in de Europese Unie nog maar maximaal drie jaar kunnen verrekenen. Verliezen buiten de Europese Unie komen helemaal niet meer in aanmerking voor verrekening. Ook mogen alleen verliezen die zijn geleden door dochterondernemingen met tenminste een belang van 25% worden afgetrokken.

Niet meer met winst verrekenen

Het kabinet heeft aan de hand van dit voorstel een aantal maatregelen aangekondigd in samenhang met het pakket Belastingplan 2020. Ondernemingen kunnen nu nog onbeperkt verliezen als gevolg van een staking of liquidatie van een dochter in het buitenland aftrekken van de Nederlandse winst. Deze regeling wordt nu aangepast zodat ondernemingen minder vaak die verliezen kunnen aftrekken. Het is straks niet meer mogelijk om de liquidatie- en stakingsverliezen op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte met de Nederlandse winst te verrekenen. Ook het plannen van deze verliezen wordt aangepakt.

Bijlagen bij dit bericht