Aanpassingen in belastingplicht VPB

In het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking is de belastingplicht duidelijker geregeld en zijn aanpassingen gedaan in de diverse wetten. Ook zijn er maatregelen die in de vennootschapsbelasting (VPB) de gevallen uitbreiden waarin sprake is van een mismatch die ontstaan is tussen een VPB-plichtige en een gelieerde natuurlijke persoon.

21 september 2021 | Door redactie

Op 1 januari 2020 zijn er in de Wet op de vennootschapsbelasting hybride mismatch-maatregelen opgenomen in het kader van de antibelastingontwijking. Deze maatregelen moeten belastingontwijking door kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels van EU-lidstaten onderling en EU-lidstaten en derde landen voorkomen. Het gaat hier dan om de belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen. Dit zijn samenwerkingsverbanden die bestaan uit transparante en niet-transparante  lichamen (participanten) die voor het voordeligste belastingland kiezen qua belastingdoeleinden.

Omgekeerde hybride lichamen in Nederland belastingplichtig

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. Dus het land waar de participanten wonen is dan belastingplichtig.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.