Aftrek deelnemingsrente blijft toch mogelijk

2 november 2011 | Door redactie

Eerder kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat hij een voorstel zou indienen om de aftrek van deelnemingsrente te beperken. De beperking hield in dat het niet langer mogelijk zou zijn om deelnemingsrente in aftrek te brengen. De staatssecretaris komt hier nu op terug en geeft aan dat de aftrekbeperking soepeler zal worden en slechts bij misbruik een rol zal spelen.

In het zogenoemde ‘consultatiedocument over mogelijke aanpassingen in de vennootschapsbelasting’ van 14 juni 2009 zijn verscheidene voorstellen gedaan voor beperking van de deelnemingsrente. Het kabinet wilde eigenlijk dat de aftrek van deelnemingsrente niet langer mogelijk zou zijn. Deze niet-aftrekbaarheid zou echter grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Uiteindelijk is besloten om de nieuwe regeling in samenspraak met het bedrijfsleven vorm te geven. De topteams moesten hiervoor een opinie over de fiscale behandeling van de deelnemingsrente opstellen.

Misbruik aanpakken

Uiteindelijk heeft de staatssecretaris besloten om toch een andere weg in te slaan. De aftrek van deelnemingsrente zal mogelijk blijven. De renteaftrekbeperking zal pas om de hoek komen kijken als sprake is van onbedoeld gebruik dat de proporties van misbruik heeft aangenomen. Het kabinet zal dit verder gaan uitwerken in een wetsvoorstel. Het is de bedoeling om in de loop van 2012 met een wetsvoorstel te komen. Belangrijk hierbij is dat de nieuwe regeling niet in strijd mag komen met de Europese regels en moet aansluiten bij de huidige regels voor renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.