Anticipeer op verlenging van eerste tariefschijf VPB

19 juni 2017 | Door redactie

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting (VPB) van 20% wordt per 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000. Ziet het er voor dit jaar naar uit dat de winst van de bv boven de € 200.000 uit gaat komen, dan is het slim om nu al na te gaan denken over manieren om de winst uit te stellen.

De verlenging van de VPB-schijf (tool) moet er onder andere voor zorgen dat het fiscale vestigingsklimaat in ons land aantrekkelijk blijft. In 2020 gaat deze schijf zelfs naar € 300.000. Door de aanpassing van de schijf is het voor ondernemers met een bv interessant om te bekijken hoe hoog zij verwachten dat de winst zal zijn aan het eind van het jaar. Komt deze boven de € 200.000 uit dan is nu al het interessant om te kijken of de winst misschien uitgesteld kan worden naar latere jaren.

Een voorziening vormen

Er kan winst worden uitgesteld  als u bijvoorbeeld  een voorziening (tool) kunt vormen. Denk bijvoorbeeld aan een voorziening voor groot onderhoud of een garantievoorziening. Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheid of er een bijzondere waardevermindering op vaste activa kan plaatsvinden. Dit is mogelijk als de boekwaarde hoger is dan de te realiseren waarde. Het wel of niet activeren van kosten kan tevens een manier zijn om ervoor te zorgen dat de winst lager wordt.