Behandeling valutaresultaten aan banden

11 april 2011 | Door redactie

Wilt u valutaverliezen op deelnemingen in aftrek brengen, dan bent u ook verplicht om valutawinsten tot de fiscale winst te rekenen en daar over af te rekenen. De staatssecretaris van Financiën heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend dat een mogelijk fiscaal gat in de wetgeving moet dichten.

In de huidige wetgeving is de deelnemingsvrijstelling van toepassing op de valutaresultaten bij deelnemingen, met als gevolg dat de fiscus positieve valutaresultaten niet zal belasten en u negatieve valutaresultaten niet in aftrek van de fiscale winst kunt brengen. Voor het Europese Hof van Justitie heeft echter de vraag gespeeld of internationale bv’s valutaverliezen ten laste van de winst van de bv kunnen brengen. In het arrest Deutsche Shell ging het namelijk om een Italiaanse vaste inrichting, waarvan de valutaverliezen volgens het Hof van Justitie in Duitsland aftrekbaar waren. De staatssecretaris is nu echter bang dat Nederlandse internationale concerns dit arrest ook kunnen doortrekken naar de toepassing van de deelnemingsvrijstelling en de aftrek van valutaresultaten. De bv moet dit dan wel in een gerechtelijke procedure afdwingen. Het gevolg is dan dat verliezen wel aftrekbaar zijn, maar dat winsten onder de deelnemingsvrijstelling vallen en niet belastbaar zijn.

Terugwerkende kracht

De staatssecretaris van Financiën wil dit voorkomen, omdat de schatkist anders miljoenen euro’s mis zal lopen. In de nieuwe wettelijke maatregel is nu opgenomen dat als u valutaverliezen ten laste van de winst brengt, u de valutawinsten ook tot de winst moet rekenen. De deelnemingsvrijstelling is daar dan niet op van toepassing. De staatssecretaris dicht hiermee het gat dat mogelijk is ontstaan, als u bij een procedure bij het Hof van Justitie gelijk krijgt. De gewijzigde regeling zal terugwerkende kracht krijgen tot het moment van het persbericht van 8 april 2011 om 17.00 uur. Dit om te voorkomen dat bv’s gaan anticiperen op deze komende wetgeving en de deelneming binnen concern overdragen. Daarnaast is in het wetsvoorstel ook een regeling opgenomen om te voorkomen dat een bv verliezen tweemaal ten laste van de winst kan brengen, als valutaverlies en als onderdeel van het liquidatieverlies. De Eerste en Tweede Kamer zal dit wetsvoorstel nog wel in behandeling moeten nemen.