Belastingadviseur moet op de blaren zitten

5 maart 2014 | Door redactie

U kunt een belastingadviseur in de arm nemen om uw fiscale zaken te regelen. De adviseur moet zich echter wel aan de fiscale regels houden. Handelt de belastingadviseur onrechtmatig, dan gaat hij niet helemaal vrijuit. De Hoge Raad heeft recent bepaald dat de Belastingdienst dan een schadevergoeding (ter hoogte van de openstaande belastingschuld) van de belastingadviseur mag eisen.

In deze zaak ging het om een belastingadviseur die had meegeholpen om kasgelden van Nederlandse bv’s over te boeken naar buitenlandse bankrekeningen. Hij was daarvoor ook strafrechtelijke veroordeeld. De Belastingdienst viste daardoor echter achter het net, omdat die bv’s door deze transacties de verschuldigde vennootschapsbelasting niet hadden betaald. Er stond nog een belastingschuld open van € 17.976.767. Er werd daarom besloten om dit bedrag als schadevergoeding (wegens onrechtmatig handelen) te vorderen van de belastingadviseur.

Open systeem voor belastingschulden

De belastingadviseur ging daar niet mee akkoord. Uiteindelijk moest de Hoge Raad aangeven of de Belastingdienst in deze zaak een schadevergoeding mocht eisen van de belastingadviseur. De Hoge Raad gaf aan dat er voor de invordering van belastingschulden sprake was van een open systeem. Dit hield in dat de fiscus voor deze invordering ook beschikte over de bevoegdheden die een schuldeiser heeft op basis van het privaatrecht. Hierdoor was het mogelijk om een schadevergoeding te eisen van de belastingadviseur, die onrechtmatig had gehandeld ten aanzien van de fiscus. Het maakte hierbij niet uit dat het verhaalsrecht van de belastingschuld inmiddels was verjaard. De invordering van de schadevergoeding was nog steeds mogelijk.
Hoge Raad, 21 februari 2014, ECLI (verkort): 397