Belastingadviseurs helpen staatssecretaris

16 mei 2013 | Door redactie

Het Register Belastingadviseurs (RB) komt met een pakket fiscale voorstellen die bij moeten dragen aan de economische groei binnen mkb-ondernemingen. Het crisispakket is niet bedoeld als kritiek op het huidige beleid van de staatssecretaris van Financiën. De maatregelen zijn bedoeld om op een positieve manier met de beleidsmakers mee te denken.

Onlangs bood het Register Belastingadviseurs (RB) het voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 op het ministerie van Financiën aan de staatssecretaris aan. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling binnen het Nederlandse mkb. Volgens het RB wordt het mkb zwaarder getroffen door de crisis dan het grootbedrijf. De krimp van het mkb zet niet alleen de winsten van ondernemingen onder druk, maar leidt ook tot een afname van werkgelegenheid. De beroepsvereniging hoopt dat de door haar voorgestelde fiscale maatregelen het mkb helpen sterker uit de crisis te komen.

RB stelt tijdelijke maatregelen voor

Het voorstel van het RB bevat onder meer voorstellen voor een aantal tijdelijke maatregelen:

  • Uitbreiding willekeurige afschrijving (IB en VPB)
  • Versoepeling afschrijving goodwill (IB en VPB)
  • Versoepeling vrijval oudedagsreserve ter compensatie van verliezen (IB)
  • Voorkoming verliesverdamping door herwaardering van activa (IB en VPB)
  • Versoepeling fiscale behandeling leningen/durfkapitaal (IB en VPB)
  • Versoepeling gebruikelijkloonregeling (LB)
  • Introductie heffingskorting voor jongeren ter bestrijding van jeugdwerkloosheid (LB en IB)

Ook komt het RB met tijdelijke maatregelen die bestaande knelpunten moeten wegnemen:

  • Flexibilisering pensioen in eigen beheer (LB en IB)
  • Vrijstelling schenkbelasting voor aflossing restschulden
  • Verruiming voorwaarden voor sanering belastingschulden

Wie gaat de maatregelen betalen?

Om alle maatregelen te financieren geeft het crisispakket ook ideeën voor de budgettaire dekking. Ze doet dat in de vorm van een aantal tijdelijke lastenverzwaringen. Overigens is voor enkele maatregelen geen budgettaire dekking nodig. Het crisispakket van het RB is uiteraard nog maar een voorstel. Nu nog maar afwachten of één of meer maatregelen tijdens Prinsjesdag in het belastingplan terug te vinden zijn. Daarvan houden wij u uiteraard op de hoogte.