Belastingdeal geldt ook voor voormalig aandeelhouder

1 augustus 2017 | Door redactie

Een afspraak die een onderneming maakt met de Belastingdienst, kan ook gelden voor ex-aandeelhouders. Ook als zij helemaal niet betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen over die afspraak, zo laat een recente rechtszaak zien.

In die zaak draaide het om een internationaal kantoor van fiscalisten en advocaten, met vestigingen in Nederland en in de Verenigde Staten. De Nederlandse partners hadden allemaal recht op een deel van de winst van de Amerikaanse vennootschap, en hadden hun aandelenbelang ondergebracht in een eigen holding-bv. Eén van de bv’s van een voormalige partner had bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de aanslag vennootschapsbelasting (tools) van de Nederlandse fiscus.

Fiscus sluit compromis over doorschuifregeling

Tussen de Belastingdienst en de partners van de Amerikaanse onderneming bestond onenigheid over de vraag hoeveel winst de partners mochten aftrekken als ‘elders belaste winst’. Om uit de patstelling te komen sloten de Belastingdienst en de partners in 2012 een compromis. De directeur-grootaandeelhouder die naar de rechter stapte was toen al geen aandeelhouder meer van de onderneming. Zij was inmiddels een eigen advocatenkantoor gestart.
Het compromis was gebaseerd op de doorschuifregeling. Daarmee stelt de fiscus met een beschikking vast welk deel van de winst meetelt voor een aftrek in een volgend jaar. Volgens het compromis mochten de partners van het kantoor 15% van hun winstdeel over 2007 doorschuiven naar het volgende jaar. Maar voor de bv van de ex-partner rekende de inspecteur voor de aanslag over 2008 met 10%.

Berekening aftrek klopt niet met gelijkheidsbeginsel

Pas in september praatte de fiscus de dga van de bv uitgebreid bij over het gesloten compromis. Mede op basis daarvan kwam de dga in verweer bij de rechter, en deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel. De rechter gaf haar daarin gelijk.
Daarvoor maakte het niet uit dat de Amerikaanse onderneming in de onderhandelingen niet namens deze bv had opgetreden. De rechtbank vond namelijk voldoende duidelijk dat de bv van de ex-partner onder dezelfde omstandigheden verkeerde als die van de andere partners. Het percentage voor de doorschuifregeling bepaalde de rechter daarom net als voor de andere partners op 15%. De bv kreeg daardoor een hogere aftrek van elders belaste winst.
Rechtbank Noord-Holland, 19 juli 2017, ECLI (verkort): 5794

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten