Bv mag verlies van dga afwaarderen

5 augustus 2015 | Door redactie

Uw bv mag een investering afwaarderen en het verlies ten laste brengen van de winst, ook als u deze investering vanuit privé heeft gefinancierd. De afwaardering is toegestaan als de resultaten van de investering duidelijk toe te kennen zijn aan uw bv. Dit heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld.

In deze zaak draaide het om een bv die participeerde in een grondtransactie. De investering bedroeg € 350.000 en het bedrag werd opgehoest door de dga van de bv. De transactie werd ook op naam gesteld van de dga. In een overeenkomst stelden de dga en de bv dat de transactie echter voor rekening en risico was van de bv. Het bedrag werd gebruikt als geldlening voor een derde, niet-gelieerde bv, maar die ging al snel failliet. De bv wilde daarom een deel van de lening afwaarderen en ten laste brengen van de winst, maar dit keurde de inspecteur niet goed. Hij corrigeerde daarom de aangifte.

Overeenkomst tussen dga en bv was geloofwaardig

De bv stapte hierop naar de rechter. Volgens de inspecteur was de lening in de praktijk verstrekt door de dga, en niet door de bv. De bv mocht de lening daarom niet afwaarderen en het verlies in mindering brengen op de winst. In eerste instantie kreeg de inspecteur nog gelijk van de rechter, maar in hoger beroep trok de bv aan het langste eind. De inspecteur beargumenteerde dat de overeenkomst tussen de bv en de dga onzakelijk was en sprak zelfs van een schijnhandeling. De rechter ging daar niet in mee en stelde dat er sprake was van een rechtsgeldige overeenkomst. Nu vaststond dat de resultaten en het risico van de investering voor rekening van de bv waren, mocht de bv de lening ook afwaarderen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juli 2015, ECLI (verkort): 5104