Corrigeren verlies volgens strenge regels

1 juni 2011 | Door redactie

Het is mogelijk om de verliezen van uw bv te verrekenen met winsten van dezelfde bv in een ander jaar. De fiscus geeft daarvoor in een verliesbeschikking aan wat de hoogte van het verlies is. Mocht later blijken dat dit verlies te hoog is, dan zal de inspecteur dit corrigeren. Voor een correctie moet de inspecteur dan wel eerst een herziene verliesbeschikking afgeven. Navordering is daarna pas mogelijk. De Hoge Raad heeft deze regel al eerder in enkele arresten aangegeven.

In principe kunt u verliezen van uw bv verrekenen met belastbare winst van het voorgaande jaar en winsten van de negen volgende jaren. Voor 2009, 2010 en 2011 is er een tijdelijke verruiming van deze verliesverrekening. Maakt u gebruik van deze verruiming dan zijn verliezen verrekenbaar met de drie voorafgaande jaren en de zes volgende jaren. U moet daar apart om verzoeken in de aangifte vennootschapsbelasting. De inspecteur stelt de hoogte van het te verrekenen verlies vast door een verliesbeschikking. Dit verlies kunt u op bovenstaande wijze verrekenen met de winsten. Een eventuele correctie van de verrekening van dit verlies zal de inspecteur echter op een juiste formele wijze moeten uitvoeren.   

Juiste formele weg

Stel dat uw bv over het jaar 2008 een definitieve aanslag ontvangt naar een belastbaar bedrag van € 120.000. Over 2009 is het verlies bij beschikking vastgesteld op € 90.000. Dit verlies mag u verrekenen met 2008. Later blijkt dat het verlies over 2009 geen € 90.000 had moeten zijn, maar € 40.000. Er is dus € 50.000 te veel verrekend. Hoe moet de inspecteur dit corrigeren?
In de arresten van de Hoge Raad probeerde de inspecteur dit te corrigeren door direct een navorderingsaanslag op te leggen. In het gegeven voorbeeld zou dit een navorderingsaanslag over 2008 zijn. Volgens de Hoge Raad is dit niet de juiste formele weg en moeten de navorderingsaanslagen dan vernietigd worden. De inspecteur moet namelijk eerst een herziene verliesbeschikking 2009 met een verlies van € 40.000 afgeven en daarna is navordering over 2008 pas mogelijk. Houdt u deze formele weg dus goed in de gaten bij de herziening van een verlies, omdat de inspecteur niet zomaar een navorderingsaanslag mag opleggen.