De innovatiebox blijft in stand

16 juli 2015 | Door redactie

Vorige maand presenteerde de Europese Commissie een actieplan dat ertoe moet leiden dat belastingontwijking binnen de vennootschapsbelasting (VPB) geen kans van slagen meer heeft. Uit dit plan komt ook naar voren dat de innovatiebox stand houdt.

De kern van het actieplan van de Europese Commissie is de introductie van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de VPB. Naast dit gezamenlijke tarief wil de commissie ook waarborgen dat de belasting wordt geheven over de winst die een onderneming in een lidstaat behaalt. Hierover zal naar verwachting binnen twaalf maanden overeenstemming bereikt worden.

Nieuwe richtlijnen in de maak

Het actieplan besteedt ook aandacht aan de innovatiebox. Dit is een fiscale regeling die inhoudt dat uw onderneming binnen de VPB, op uw verzoek, voor winsten uit immateriële activa, waarvoor u een S&O-verklaring, een octrooi of een buitenlands patent hebt verkregen, onder een effectieve heffing van 5% kan vallen. Binnen twaalf maanden zal de Europese Commissie richtlijnen opstellen voor de fiscale regelingen die innovaties belonen met fiscale voordelen, zoals de Nederlandse innovatiebox.

Het actieplan omvat vijf categorieën

Het totaal aantal maatregelen is onderverdeeld in vijf onderdelen:

  • het voorkomen van belastingontwijking;
  • belastingheffing in het land waar een onderneming de winst behaalt;
  • het belastingstelsel waar ondernemingen mee te maken hebben verbeteren;
  • het zorgen voor duidelijke belastingwetten; en
  • het creëren van bevoegdheden die het mogelijk maken dat er op Europees niveau gecontroleerd wordt of de lidstaten de nieuwe regels naleven.

Het is de bedoeling dat de Europese Commissie deze voornemens begin 2016 concreter uitwerkt.