De innovatiebox krijgt forfait van 25%

10 januari 2013 | Door redactie

Maakt u gebruik van de innovatiebox, dan kan het best lastig zijn om te bepalen welk deel van de winst is toe te rekenen aan de innovatiewerkzaamheden. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft daarom een forfait van 25% – met een maximum van € 25.000 – per 1 januari 2013 in de wet opgenomen.

De innovatiebox geldt voor de winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi, buitenlands patent of een S&O-verklaring heeft gekregen. Daarnaast moet het inkomen uit deze activiteiten voor minstens 30% direct voortvloeien uit het octrooi dat u heeft gekregen. Zijn de voordelen groter dan de zogenoemde boxdrempel – de som van de voortbrengingskosten – dan geldt voor deze voordelen op verzoek een effectieve heffing van 5%. Normaal gesproken is het tarief in de vennootschapsbelasting 20% of 25%.

Forfait van 25% is een keuze

In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd eenvoudig is om te bepalen welk deel van uw winst voortkomt uit innovatieve activiteiten. U kunt nu kiezen om gebruik te maken van het forfait en 25% van de totale winst van uw onderneming aanmerken als innovatiewinst. Hiervoor geldt wel een maximum van € 25.000. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de ‘normale’ regeling toe te passen en zelf de winst te bepalen. U kunt gedurende drie jaar gebruikmaken van deze eenvoudige methode. Na deze periode zal de Belastingdienst opnieuw bepalen of uw onderneming de innovatiebox mag toepassen.