Einde voor de thincapregeling

21 september 2012 | Door redactie

De thincapregeling zal volgend jaar van het toneel gaan verdwijnen. In het Lenteakkoord was al aangegeven dat deze regeling eigenlijk niet goed past bij de andere renteaftrekbeperkingen. In het Belastingplan 2013 is nu voldoende dekking gevonden om deze regeling af te schaffen.

In de vennootschapsbelasting zijn allerlei regels opgenomen om de renteaftrek op vreemd vermogen te beperken. Eén van die regelingen is de thincapregeling. Heeft u een teveel aan vreemd vermogen dan beperkt deze regeling de renteaftrek op groepsleningen. Er is sprake van een groep als u te maken heeft met een economische eenheid waarin bv’s organisatorisch met elkaar zijn verbonden.

Rente niet aftrekken

Is er een groep dan kan de thincapregeling om de hoek komen kijken. De renteaftrek is dan beperkt als u een teveel aan vreemd vermogen heeft. Er is sprake van een teveel aan vreemd vermogen als het gemiddeld vreemd vermogen meer is dan drie keer het gemiddelde eigen vermogen en het meerdere de drempel van € 500.000 te boven gaat. U mag de rente dan niet aftrekken over het bovenmatige deel aan vreemd vermogen. Het kabinet schaft deze thincapregeling per 1 januari 2013 af.