EU wil groei eigen vermogen onderneming fiscaal belonen

17 mei 2022 | Door redactie

De Europese Commissie wil fiscaal voordeel geven aan ondernemingen die zich financieren met eigen vermogen in plaats van door geld te lenen. Daarvoor zou er een nieuwe aftrekpost in de vennootschapsbelasting (VPB) moeten komen.

In de VPB werkt het nu zo dat rendement op eigen vermogen (zoals dividend) belast is. Rente op vreemd vermogen, zoals leningen, is juist tot op zekere hoogte aftrekbaar. Ondernemingen hebben dus een fiscale prikkel om te kiezen voor een financiering met schuld.

Toename eigen vermogen bepaalt aftrek

In Europa is al eerder beleid ingezet dat die prikkel moet verkleinen, namelijk door de aftrek van rente te beperken (artikel). De redenering daarachter is dat ondernemingen met een hoge schuldenlast kwetsbaarder zijn in tijden van economische tegenwind.
De Europese Commissie wil nu nog een stap verder gaan. Eigen vermogen zou fiscaal gezien op dezelfde manier behandeld moeten worden als vreemd vermogen. In het voorstel (pdf) krijgen ondernemingen een VPB-aftrek voor de toename van het eigen vermogen. Die aftrek zou gebaseerd worden op het verschil tussen het eigen vermogen in een belastingjaar en het jaar daarvoor. Dat wordt vermenigvuldigd met een percentage. Dat bestaat uit een vastgesteld rentepercentage met daar bovenop nog een risicopremie van 1%, en van 1,5% voor mkb’ers. Het aftrekbare bedrag dat daaruit rolt zouden ondernemingen over tien opeenvolgende jaren kunnen opsouperen, zo is het voorstel. Tegelijkertijd zou ook de renteaftrek nog verder ingeperkt worden. Naast het gelijktrekken van de fiscale behandeling hoopt Brussel ook dat ondernemingen dankzij de aftrek meer durven te investeren.

Minimumtarief van 15% VPB weer op tafel

Nederland heeft eerder ook al onderzoek laten doen naar mogelijkheden om eigen vermogen voor ondernemingen aantrekkelijker te maken. Ook daarbij is gekeken naar een ‘vermogensaftrek’. Het onderzoek concludeert dat het moeilijk is om zo’n aftrek op eigen houtje in te voeren, want dat zou belastingontwijking in de hand kunnen werken. Het zou beter zijn om dit internationaal af te stemmen. Dat is dus precies wat de Europese Commissie nu voorstelt, al is dat nog maar de start van Europese besprekingen. De invoering zal dus nog even op zich laten wachten.
Tegelijkertijd is de EU drukdoende om internationale afspraken over een minimumtarief in de VPB van 15% om te zetten in Europese regelgeving. Eerder heeft Polen een akkoord over dat voorstel geblokkeerd. Inmiddels is duidelijk dat de Europese ministers van Financiën op 24 mei hier opnieuw over zullen praten. En ook over de plannen voor de ‘herverdeling’ van winsten van multinationals over landen. Dat moet de belastingheffing eerlijker verdelen. 

Bijlagen bij dit bericht