Fbi mag in Nederlands vastgoed blijven beleggen

Doordat de afschaffing van de dividendbelasting van de baan is heeft de maatregel dat fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) volgend jaar niet meer mogen beleggen in Nederlands vastgoed geen zin meer.

16 oktober 2018 | Door redactie

In het Belastingplan 2019 was opgenomen dat door de afschaffing van de dividendbelasting een fbi niet meer direct zou mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Als deze maatregel namelijk niet was meegenomen, zou bij buitenlandse beleggers in fbi’s het Nederlandse heffingsrecht verloren gaan over resultaten uit in Nederland gelegen vastgoed. Maar omdat de dividendbelasting mag blijven is nu de directe aanleiding voor deze maatregel vervallen. Fbi’s die Nederlands vastgoed bezitten blijven dus in principe Nederlandse dividendbelasting verschuldigd.

Afdrachtvermindering blijft ook

Ook de afdrachtvermindering voor fbi’s in de dividendbelasting blijft door het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting gewoon voortbestaan.