Fiscale coronareserve krijgt wettelijke basis

De mogelijkheid voor ondernemers om een fiscale coronareserve te vormen, wordt wettelijk vastgelegd. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd in Den Haag. Deze coronamaatregel is eerder vastgelegd in een beleidsbesluit.

15 september 2020 | Door redactie

De fiscale coronareserve heeft als doel om de liquiditeitspositie van ondernemingen sneller te verbeteren. Met de coronareserve kan een onderneming voor de vennootschapsbelasting VPB coronagerelateerd verlies uit 2020 versneld verrekenen (tool) met de winst uit 2019. Dit geldt op vergelijkbare manier voor belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, het zogeheten gebroken boekjaar.

Reserve niet groter dan de winst

De fiscale coronareserve mag niet groter zijn dan de winst van het jaar 2019 die zou zijn behaald zonder de vorming van een fiscale coronareserve. De fiscale coronareserve wordt in het jaar volgend op het jaar waarin deze reserve is gevormd, volledig in de winst opgenomen.

Beleidsbesluit met voorwaarden

Het oorspronkelijke beleidsbesluit waarin deze maatregel is opgenomen, bevat de voorwaarden voor het vormen van een coronareserve:

  1. Er moet sprake van een verwacht coronagerelateerd verlies in het boekjaar 2020.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet hoger zijn dan het totale verlies dat de VPB-plichtige verwacht over het boekjaar 2020.
  3. De dotatie aan de coronareserve in 2019 is maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De coronareserve moet uiterlijk in het boekjaar 2020 helemaal in de winst zijn opgenomen.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte VPB 2019 in de rubriek Overige fiscale reserves opgenomen.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.