Fiscus gaat toch geen lagere rente vergoeden

15 juli 2011 | Door redactie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft zijn plan voor differentiatie van de heffingsrente toch maar laten vallen. De fiscus blijft gewoon even veel rente vergoeden als u moet betalen bij niet of niet-tijdig afdragen van belasting. Wel heeft de staatssecretaris een alternatieve oplossing verzonnen.

Eind vorig jaar kon u in het bericht ‘Voorstel heffingsrente niet aangepast’ lezen dat Weekers niet wilde afstappen van het plan om de door de Belastingdienst te vergoeden heffingsrente te verlagen. Als uw onderneming te veel belasting heeft afgedragen, krijgt u het te veel betaalde inclusief heffingsrente terug van de Belastingdienst. In het Regeerakkoord van het huidige kabinet stond het voornemen om deze rentevergoeding lager te maken dan de heffingsrente die u betaalt als u belasting betaalt over een tijdvak dat al verstreken is.

Niet meer profiteren van hoge heffingsrente

De Belastingdienst zou maar liefst 1,5% minder rente hoeven te vergoeden dan belastingplichtigen moeten betalen. Dit zou ervoor zorgen dat belastingplichtigen niet meer expres te veel belasting betalen om van de relatief hoge heffingsrente te kunnen profiteren.
Het plan stuitte echter op veel verzet van de Tweede Kamer. Onder druk van de Kamer beloofde Weekers om op zoek te gaan naar een alternatief dat in elk geval hetzelfde zou opbrengen als de geplande differentiatie.

Nieuwe regeling per 2013

Dat alternatief heeft hij nu gevonden. In de Fiscale Agenda van het kabinet staat namelijk dat de rentepercentages volgend jaar gelijk zullen blijven voor de verschillende partijen. Wel gaat vanaf 2013 voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting het moment veranderen vanaf wanneer de fiscus rente gaat vergoeden. Dat zal pas zijn per 1 juli na afloop van een boekjaar, in plaats van al na 1 januari. De nieuwe regeling wordt opgenomen in het Belastingplan 2012 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.