Fiscus legt voortaan eerder een verzuimboete op

21 september 2012 | Door redactie

Het kabinet wil dat in de toekomst aangifteverzuim eerder beboet kan worden. Hiermee wil zij het aangifteverzuim nog meer verlagen. Uw onderneming kan bij een te late aangifte of het uitblijven van een aangifte al een verzuimboete ontvangen voordat hij een (ambtshalve) aanslag krijgt. De minister van Financiën maakte deze plannen op Prinsjesdag bekend.

Op dit moment kan de Belastingdienst u pas een verzuimboete opleggen als hij u een (ambtshalve) aanslag oplegt. Om belastingplichtigen nog meer over te halen om op tijd aangifte te doen, krijgt de Belastingdienst dus straks de mogelijkheid om een boete op te leggen nog voordat een aanslag is uitgereikt.
Bij het niet of niet tijdig indienen van een aangifte inkomstenbelasting bedraagt de verzuimboete € 226. Deze boete kan oplopen tot € 4.920 als u vaker verzuimt aangifte te doen. Voor de vennootschapsbelasting (VPB) ligt deze boete een stuk hoger, namelijk € 2.460. Ook voor de VPB kan deze verzuimboete oplopen tot € 4.920.

Verlaging boete bij tijdige aangifte

Bij het opleggen van deze boete kan dan wel door de inspecteur worden aangegeven dat de boete kan worden verlaagd als u alsnog binnen de gestelde termijn aangifte doet. Let op, het gaat hier alleen om aanslagbelastingen.