Forfait van 25% voor de innovatiebox

7 januari 2013 | Door redactie

U mag voortaan 25% van uw winst in de innovatiebox laten vallen als uw bv innovatieve werkzaamheden uitvoert. Staatssecretaris Weekers van Financiën maakte vlak voor het nieuwe jaar bekend dat er een forfait gaat gelden voor de innovatiebox. Over deze winst, met een maximum van € 25.000, geldt een belastingtarief van 5% in de vennootschapsbelasting in plaats van de gebruikelijke 20% of 25%.

De overheid biedt u een aantal fiscale voordelen als uw bv zich bezig houdt met innovatieve activiteiten. Zo kunt u subsidie krijgen op de uw loonkosten via de WBSO en een deel van uw investeringskosten aftrekken via de RDA, waarvan onlangs het aftrekpercentage is verhoogd van 40% naar 54% van uw kosten voor speur- en ontwikkelingswerk. Daarnaast mag u de winst die u behaalt met uw innovatieve activiteiten onder de vennootschapsbelasting in de innovatiebox laten vallen tegen een belastingtarief van 5%. Omdat het lastig is om te bepalen welk deel van uw winst nu precies voortkomt uit uw innovatieve activiteiten, heeft Weekers een forfait ingevoerd van 25% van uw winst met een maximum van € 25.000. 

Regeling maximaal drie jaar toepassen

Om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw bv heeft een octrooi of een S&O-verklaring ontvangen voor de innovatieve activiteiten, die u daadwerkelijk zelf uitvoert.
  • Het inkomen uit deze activiteiten moet voor minstens 30% direct voorvloeien uit het octrooi dat u heeft gekregen.

U kunt er elk jaar voor kiezen om het forfait toe te passen of niet. U kunt maximaal drie jaar gebruikmaken van de forfaitaire regeling: het jaar waarin u bent begonnen en de twee volgende jaren. Daarna moet u als vanouds alleen de winst die voortvloeit uit de activiteiten toerekenen tot de innovatiebox, als uw bv daarvoor in aanmerking komt.