Gebruik Beconregeling ook zonder volmacht

2 mei 2011 | Door redactie

Bent u op hoogte van wie uw uitstel regelt voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting? Een belastingconsulent heeft immers geen machtiging nodig om uitstel binnen de Beconregeling aan te vragen. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam.

De Beconregeling (belastingconsulentenregeling) is een regeling voor belastingkantoren waardoor het mogelijk is om voor alle relaties tegelijkertijd uitstel aan te vragen voor het indienen van de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. In deze zaak ging het om een bv dat een belastingkantoor had gemachtigd om de fiscale zaken te regelen. De aanslag vennootschapsbelasting voor 2003 was opgelegd op 6 oktober 2007. Volgens de bv was dit buiten de aanslagtermijn van drie jaar en was er geen uitstel voor het doen van aangifte verleend. De inspecteur was het hier echter niet mee eens, want hij had van een ander belastingkantoor wel een verzoek tot uitstel ontvangen op basis van de Beconregeling. Uiteindelijk was uitstel verleend met tien maanden tot 1 april 2005. De rechter moest nu bepalen of dit wel een geldig uitstel was, omdat het andere belastingkantoor niet over een geldige volmacht beschikte.

Machtiging niet controleren

Het gerechtshof gaf aan dat het andere belastingkantoor wel de aangiften loon- en omzetbelasting verzorgde. Waarschijnlijk gaf de bv daarvoor ook een machtiging af. Het andere belastingkantoor had echter ook uitstel aangevraagd via de zogenoemde Beconregeling voor de vennootschapsbelasting, terwijl ze daar niet toe gemachtigd was. Dit was echter voor de Belastingdienst niet kenbaar. Volgens het gerechtshof hoefde ze ook niet te controleren of de machtiging wel aanwezig was. De fiscus mocht er dus vanuit gaan dat uitstel was verleend voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting en dat de bv hiervan op de hoogte was. De inspecteur kreeg dus gelijk en de aanslag was binnen de gestelde termijn opgelegd.
Om dit te voorkomen moet u dus goed op de hoogte zijn van uw fiscale zaken en weten wie  het uitstel voor de vennootschapsbelasting van uw onderneming verzorgt.
Gerechtshof Amsterdam, 7 april 2011, LJN: BQ1828