Geen beperking verliesverrekening door voeging

13 februari 2014 | Door redactie

Gaat uw bv gedurende het jaar deel uitmaken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting (VPB), dan ontstaan er twee aparte boekjaren (vóór en na de fiscale eenheid). Dit zorgt volgens Rechtbank Gelderland echter niet voor een beperking van de achterwaartse verliesverrekening.

In de wet is opgenomen dat als uw bv als dochtermaatschappij deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid of ophoudt deel uit te maken van een fiscale eenheid, er sprake is van een afzonderlijk jaar voor de periode dat uw bv niet behoort tot de fiscale eenheid. Maar hoe gaat dat dan met de verliesverrekening? In deze zaak ging het om een bv, die als moeder onderdeel uitmaakte van een fiscale eenheid VPB. Op 22 april 2009 breidde de fiscale eenheid zich uit met een nieuwe moeder, waardoor de ‘oude’ moeder een dochter werd. De dochter had daardoor een boekjaar van 1 januari 2009 tot en met 21 april 2009 en een boekjaar van 22 april 2009 tot en met 31 december 2009.

Geen gevolgen splitsing twee boekjaren

In 2009 kon de de dochter gebruikmaken van de verruimde achterwaartse verliesverrekening van drie jaar. De dochter wilde het verlies over heel 2009 verrekenen met de winst uit 2006. Dat was volgens de inspecteur niet mogelijk, omdat er twee boekjaren waren in 2009. De verrekening met de winsten uit 2006 was daardoor volgens de inspecteur alleen mogelijk voor het verlies in de periode van 1 januari 2009 tot en met 21 april 2009. De rechtbank ging daar niet in mee en baseerde zich op een eerder arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad bepaalde daarbij dat het bij een boekjaar gaat om de periode waarover een bv financiële verslaglegging uitbrengt. Over de periode 1 januari tot en met 21 april 2009 had de dochter geen aparte financiële verslaglegging gedaan, maar wel over heel 2009. Het boekjaar van de bv was dus niet gewijzigd. De splitsing in twee boekjaren had geen gevolgen voor de verliesverrekening. De dochter kon het gehele verlies over 2009 verrekenen met eerdere winsten.
Rechtbank Gelderland, 4 februari 2014, ECLI (verkort): 585