Gelijke behandeling eigen en vreemd vermogen

3 maart 2016 | Door redactie

Het kabinet moet met voorstellen komen om het eigen en vreemd vermogen fiscaal gelijker te behandelen. Recent is daarvoor een motie aangenomen in de Tweede Kamer.

In de vennootschapsbelasting bestaat een verschil tussen de behandeling van eigen en vreemd vermogen. Trekt uw organisatie vreemd vermogen aan, dan is de rente (de verschuldigde vergoeding voor het lenen van het bedrag) een aftrekbare kostenpost. Dividend is de vergoeding voor eigen vermogen. Deze vergoeding is echter niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Dit verschil zou de financieringsbeslissingen van uw organisatie beïnvloeden en daarom is er een motie ingediend. Het is nu aan het kabinet om met voorstellen te komen om dat verschil aan te pakken.

Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven

De VVD steunt deze motie echter niet, omdat ze bang is dat de bestaande renteaftrek voor vreemd vermogen beperkt zal worden. Dit zou voor het bedrijfsleven een lastenverzwaring inhouden, die niet ten goede komt aan het fiscale vestigingsklimaat van Nederland. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft al toegezegd dat hij de motie niet zal uitvoeren met als doel de lasten te verzwaren. Een optie is namelijk ook om de kosten van eigen en vreemd vermogen allebei aftrekbaar te maken.

Beperking van de renteaftrek

In de voorstellen van de Europese Commissie over de aanpak van belastingontwijking was ook een maatregel voor de beperking van de renteaftrek opgenomen. De renteaftrek zou namelijk beperkt moeten worden voor geleend geld boven de € 1 miljoen of 30% van de winst voor belasting. Binnenkort zal het kabinet reageren op de voorstellen van de Europese Commissie. Minister Dijsselbloem heeft al aangegeven dat hij vóór 1 juli een akkoord op hoofdlijnen wil sluiten over deze voorstellen.