Hoog tarief in de VPB naar 25,8% in 2022?

De Tweede Kamer wil nog voor ruim € 2 miljard aanpassingen doen aan de begroting voor 2022. Om dat te betalen wordt onder meer de renteaftrek voor ondernemingen verder beperkt. Ook wil het kabinet de salarissen in de zorg verhogen. Dat zou deels betaald worden door het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) op te hogen naar 25,8%.

24 september 2021 | Door redactie

Dat zijn enkele uitkomsten van de Algemene Politieke Beschouwingen die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Dit is het debat in de Tweede Kamer over de begroting voor 2022 die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft ingediend.

Hoge tarief in de VPB van 25% naar 25,8%

Het kabinet kwam tijdens het debat zelf met het plan om de salarissen van zorgpersoneel te verhogen. In de Kamer is lang gesteggeld over de financiële dekking daarvan. Maar inmiddels lijkt het erop dat een deel komt uit het verhogen van de premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een ander deel wil het kabinet betalen door het hoge tarief in de VPB op te trekken, van 25% naar 25,8%. Dit plan heeft premier Rutte in het debat bevestigd, zo blijkt uit het ongecorrigeerde stenogram. Uiteindelijk moet dit plan nog verwerkt worden in wetsvoorstellen en dat moet dan natuurlijk nog goedgekeurd worden door het parlement. Maar gezien de grote steun in de Kamer voor het verhogen van de zorgsalarissen ligt het voor de hand dat het VPB-tarief inderdaad omhooggaat als financiële dekking daarvan.

Verdere beperking van renteaftrek in VPB

Twee dagen van marathondebatten resulteerden verder onder meer in een motie die door vrijwel de hele Tweede Kamer werd gesteund. Die motie draagt het kabinet op om voor dik € 2 miljard te versleutelen aan de begroting voor 2022.
Vraag is hoe dat precies betaald wordt. Volgens de motie komt de financiering deels uit het potje dat was gereserveerd voor de inmiddels afgevoerde baangerelateerde investeringskorting (BIK). Daarnaast moet er volgens de motie € 700 miljoen komen van het aanscherpen van de zogeheten earningsstrippings-maatregel. Deze maatregel begrenst de aftrekbaarheid van rentebetalingen in de VPB (artikel). Op dit moment mag een onderneming geen rente meer aftrekken voor zover het saldo van betaalde en ontvangen rente hoger is dan € 1 miljoen of 30% van het bedrijfsresultaat (EBITDA). Aan die grenzen valt te sleutelen. Hoe dat moet vertelt de motie niet, maar het kabinet heeft onlangs zelf een rapport opgeleverd over de mogelijkheden daarvoor. En bij een opbrengst van € 700 miljoen hoort volgens dat rapport een verlaging van de grens van 30% naar 20% van de EBITDA. Of dat ‘m ook wordt, zal de komende tijd moeten uitkristalliseren.

Extra geld naar verhoging heffingskorting

Waar wil de Kamer aan sleutelen voor 2022? Het geld gaat onder meer naar het verlagen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties (€ 500 miljoen), hogere salarissen in het basisonderwijs (€ 500 miljoen) en lagere belasting op elektriciteit voor burgers en het mkb (in totaal € 500 miljoen). Ook wordt er € 120 miljoen uitgetrokken voor het verhogen van de algemene heffingskorting. Hoe al die maatregelen er precies uit komen te zien zal de komende tijd moeten uitkristalliseren. Wel blijkt uit het debat dat de verhoging van de algemene heffingskorting bedoeld is als compensatie voor de hogere premie voor de zorgverzekering voor burgers. Als gedeeltelijke financiering voor het verhogen van de zorgsalarissen stijgt die zorgpremie naar verwachting met € 13 extra in 2022. Dus een verhoging van de heffingskorting met dat bedrag zou voor de hand liggen.